Internationellt

AROUND THE WORLD

Defendo Alliance Internationellt


DEFENDO ALLIANCE grundades 2005 av Jyrki Saario. Organisations mål är att sprida och lära ut SCANDINAVIAN DEFENDO i hela välden.  DEFENDO ALLIANCE har medlemmar i Finland, Ungern, Polen, Sverige, Norge, Tjeckien, Irland, Frankrike och USA.

Vår kunskap grundas i många års erfarenheter från kampsport, polisarbete, fångvård, militär och i analys av tillfällen där tekniker har använts i verkligheten. Det finns idag en databas med 100-tals sådana händelser som används för att regelbundet utvärdera systemet.

Förutom att behärska SCANDINAVIAN Defendo så har instruktörerna i Defendo ALLIANCE ofta, men inte alltid, erfarenhet från andra kampsporter. Var och en av instruktörerna i vår organisation är personligen certifierad av skaparen av SCANDINAVIAN Defendo - Jyrki Saario.

Keep It Simple - Keep It Savage!

Self-defencetraining in the dojo will never be as a real situation in the streets!


But it helps you to be prepared!Self defense education is trying to deal with all aspects of possible situations. Multiple assailants, weapons, environments etc etc

The conditions when facing more than one opponent changes drastic and almost logaritmic when the opponents are multiple.

From a record of ½ when facing one opponet to 1/16 when facing 4 opponents. Don't trust the viseos you can see on the net, they are not the real deal!

And when it comes to weapon it gets even worse; meeting one you can escape  1 of 10 times and if they are 3 it is 1 of 1000 times you can get clear!

A golden rule:

BE FIRST – HIT HARDEST – USE YOUR SKILLS, USE YOUR WEAPONS!